REGULAMIN STUDIA TATUAŻU NAFTATTOO

 

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu studia.


2. W studiu Naftattoo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.


3. W studiu Naftattoo obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu, oraz wszystkich materiałów pomocniczych .Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia. Zabrania się również rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatora.


4. Tatuaże wykonujemy tylko osobom pełnoletnim . W przypadku niepełnoletności wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych i wyrażenie jego zgody na piśmie. Nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16-go roku życia.


5. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków ,środków psychoaktywnych i odurzających


6. Klient jest zobowiązany do powiadomienia tatuatora o swoim stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu .W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.


7. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów oraz prawo Klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.


8. Wszystkie ceny są cenami umownymi i są indywidualnie dopasowane do wykonywanego tatuażu.


9. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu .Przy rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku, który wliczany jest w cenę za tatuaż. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie lub przez e-mail, jednak w tym przypadku nie jest ona dla studia wiążąca, dla potwierdzenia terminu wymagane jest osobiste stawienie się na konsultacje.  Konsultacje mają na celu ustalenie rozmiaru, kolorystyki i rozmieszczenia wzoru oraz przekazanie informacji o przygotowaniu się do zabiegu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.


10. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, jednak nie później niż trzy dni robocze przed terminem wykonania tatuażu. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na trzy dni przed sesją jest równoznaczne z utratą dokonanej wpłaty.


11. Klient otrzymuję po wykonaniu zabiegu na piśmie sugerowany proces gojenia tatuażu. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie procesu gojenia tatuażu.


12. Możemy przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpieniem zmian w strukturze skóry.


13. Mamy prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.


14. Akceptując regulamin ,Klient wyraża zgodę na zrobienie zdjęcia wykonanego na Nim tatuażu i umieszczenie go na stronach internetowych studia.


15. Zapłaty dokonujemy przed zabiegiem, chyba że wcześniej ustalono inaczej.

 

ŻYCZYMY TRAFNYCH WYBORÓW I ZADOWOLENIA Z WYKONANYCH TATUAŻY !!!

 

TATUAŻ TO PROCES PRAWIE NIEODWRACALNY !!! PROSIMY O ROZWAGE !!!